'സോളമന്റെ തേനീച്ചകളിലെ 'ആനന്ദമോ...' എന്ന ഗാനത്തിന്റെ ലിറിക്കല്‍ വീഡിയോ ടീസര്‍ റലീസായി
banner