ആറ് പ്രവാസി വനിതകള്‍ ചേര്‍ന്ന് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന 'വെള്ളപൂമ്പാറ്റകള്‍'
banner